Základné pojmy

1. prednáška

Náplň prednášky:

 • 1.1. Zakladné charakteristiky decentralizovaných systémov riadenia, porovnanie s centralizovanými systémami
 • 1.2. Distribuované systémy riadenia (DSR), základné definície a popis
 • 1.3. Dekompozícia zložitej sústavy na technológické zóny a koordinácia činnosti distribuovaných prvkov riadenia. Základná schéma distribuovaného systému riadenia technológického procesu a jej popis.

Koncept CIM – počítačmi integrovaná výroba

2. prednáška

Náplň prednášky:

 • 2.1. Definícia a charakteristiky konceptu CIM
 • 2.2. Základné princípy konceptu CIM
 • 2.3. Základné myšlienky konceptu CIM
 • 2.4. Štrukturálny model konceptu CIM a jeho funkčných modulov

Štruktúra DSR

3. prednáška

Náplň prednášky:

 • 3.1. 5-úrovňový model DSR pre riadenie výrobného podniku
 • 3.2. 4-vrstvová pyramída riadenia
 • 3.3. Redukovaná 3-vrstvová pyramída riadenia výroby

0. úroveň riadenia, úroveň výrobných zariadení

4. prednáška

Náplň prednášky:

 • 4.1. Popis snímačov a akčných členov umiestnených vrámci výrobných agregátov, ich charakteristika a rozdelenie do základných skupín
 • 4.2. Spôsoby a prostriedky pripojenia snímačov a akčných členov k riadiacim systémom

1. úroveň riadenia - Priame riadenie strojovej výroby

5. prednáška

Náplň prednášky:

 • 5.1. Charakterika a popis danej úrovne riadenia
 • 5.2. Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska technických prostriedkov
 • 5.3. Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska programových prostriedkov, štandardné a vývojové programové prostriedky na danej úrovni a postup pri vývoji aplikačného programového vybavenia
 • 5.4. Realizácia komunikačných väzieb, sieťové prepojenie hardwerových a softwerových modulov v rámci prvej úrovne riadenia a väzby na nultú úroveň (úroveň výrobných agregátov) a druhú úroveň (úroveň SCADA a Modelov)
 • 5.5. Príklady aplikácií na danej úrovni

2. úroveň riadenia – Bázová úroveň, SCADA a Modely

6. prednáška

Náplň prednášky:

 • 6.1. Charakterika a popis danej úrovne riadenia
 • 6.2. Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska technických prostriedkov
 • 6.3. Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska programových prostriedkov, štandardné a vývojové programové prostriedky na danej úrovni a postup pri vývoji aplikačného programového vybavenia
 • 6.4. Realizácia komunikačných väzieb, sieťové prepojenie hardwerových a softwerových modulov v rámci druhej úrovne riadenia a väzby na prvú úroveň (úroveň priameho riadenia strojovej výroby ) a tretiu úroveň (úroveň základnej buňky, MES)
 • 6.5. Príklady aplikácií na danej úrovni

3. úroveň riadenia – Úroveń základnej buňky, MES

7. prednáška

Náplň prednášky:

 • 7.1. Charakterika a popis danej úrovne riadenia
 • 7.2. Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska technických prostriedkov
 • 7.3. Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska programových prostriedkov, štandardné a vývojové programové prostriedky na danej úrovni a postup pri vývoji aplikačného programového vybavenia
 • 7.4. Realizácia komunikačných väzieb, sieťové prepojenie hardwerových a softwerových modulov v rámci tretej úrovne riadenia a väzby na druhú úroveň (úroveň SCADA a Modelov) a druhú úroveň (centrálnu úroveň, ERP/MRP)
 • 7.5. Príklady aplikácií na danej úrovni

4. úroveň riadenia – Centrálna úroveň, MRP/ERP

8. Prednáška

Náplň prednášky:

 • 8.1. Charakterika a popis danej úrovne riadenia
 • 8.2. Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska technických prostriedkov
 • 8.3. Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska programových prostriedkov, štandardné a vývojové programové prostriedky na danej úrovni a postup pri vývoji aplikačného programového vybavenia
 • 8.4. Realizácia komunikačných väzieb, sieťové prepojenie hardwerových a softwerových modulov v rámci štvrtej úrovne riadenia a väzby na tretiu úroveň (úroveň základnej buňky, MES) a piatu úroveň (úroveň strategického plánovania)
 • 8.5. Príklady aplikácií na danej úrovni

5. úroveň riadenia – úroveň strategického plánovania

9. prednáška

Náplň cvičenia:

 • 9.1. Charakterika a popis danej úrovne riadenia
 • 9.2. Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska technických prostriedkov
 • 9.3. Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska programových prostriedkov, štandardné a vývojové programové prostriedky na danej úrovni a postup pri vývoji aplikačného programového vybavenia
 • 9.4. Realizácia komunikačných väzieb, sieťové prepojenie hardwerových a softwerových modulov v rámci piatej úrovne riadenia a väzby na štvrtú úroveň úroveň (centrálnú úroveň MRP/ERP) a podporné systémy(Inžiniering, Marketing, Kontrola kvality a Účtovníctvo)
 • 9.5. Príklady aplikácií na danej úrovni

Metodický postup realizácie DSR – Etapy realizácie projektu

10. prednáška

Príklady realizácie DSR v podmienkách KKUI

11. prednáška

Systémy so zvýšenou spoľahlivosťou

12. prednáška

Náplň cvičenia:

 • 12.1. Charakteristika a vlastnosti systémov so zvýšenou spoľahlivosťou
 • 12.2. Technická realizácia systémov so zvýšenou spoľahlivosťou
 • 12.3. Programová realizácia systémov so zvýšenou spoľahlivosťou