Cvičenie č. 1 - Úvodné cvičenie

September 25, 2017

Náplň cvičenia:

 • charakteristika a popis predmetu
 • popis zadania
 • špecifikácia dát vhodných pre realizáciu zadania
 • Rozdelenie bodov priebežného hodnotenia (30 b)

 • a. 15 b – zadanie – 12.týždeň
 • b. 10 b – 4 priebežné odovzdávania počas semestra

  i. Dáta – 4.týždeň – 2b

  ii. Dátový model + naplnené dáta – 6.týždeň – 3 b

  iii. Vytvorená dátová kocka v AWM – 8.týždeň – 2 b

  iv. 3 ukážkové analýzy –11.týždeň - AWM, Oracle BI Excel, Oracle discoverer – 3 b

 • c. 5 b – písomka – 9.-10.týždeň
 • Podmienky pre realizáciu zadania

 • min. 10000 záznamov
 • min. 4 dimenzie - min. v 3 z nich viac než 1 hierarchická úroveň
 • v rámci dimenzie (entity) musia byť jednoznačne špecifikované hierarchické úrovne
 • povinná dimenzia - dátum - viac než 1 rok
 • dáta musia obsahovať sledovaný fakt - numerická hodnota - kumulovateľná
 • Cvičenie č. 2 - Predspracovanie dát - ETL fáza

  Október 2, 2017

  Náplň cvičenia:

 • Konzultácie dát
 • špecifikácia úpravy dát tak, aby korešpondovali s potrebami zadania
 • spôsoby a možnosti úpravy dát
 • Podmienky pre 1. priebežné odovzdávanie (dáta):

 • z prvotnej tabuľky dát musia byť vytvorené a správne spracované tabuľky dimenzií
 • musí byt vytvorená tabuľka faktov
 • každý záznam v každej tabuľke musí mať ID
 • záznamy na najnižšej úrovni hierarchie v danej dimenzii musia byť jedinečné (v tabuľke danej dimenzie musia byť uvedené len raz)
 • Cvičenie č. 3 - Relačné databázy I.

  Október 9, 2017

  Náplň cvičenia:

 • logický a fyzický dátový model - teória, rozdiely
 • realizácia modelov v SQL Data Modeleri
 • Cvičenie č. 4 - Relačné databázy II.

  Október 16, 2017

  Náplň cvičenia:

 • kontrola 1. priebežného odovzdávania - dáta v predpísanej štruktúre
 • Tvorba schémy – DDL preview
 • naplnenie relačnej databázy
 • doplnenie / zmazanie záznamov v RDb
 • automatické vyplnenie primárneho kľúča (sekvencia + trigger)
 • doplnenie stĺpcov do tabuľky
 • vyplnenie hodnôt v novom stĺpci
 • export z RDb
 • Tvorba dátového modelu - tutoriál
 • Cvičenie č. 5 - Multidimenzionálne databázy I.

  Október 23, 2017

  Náplň cvičenia:

 • spôsob ukladania dát
 • tvorba multidimenzionálnej databázy
 • práca v Analytic Workspace Manageri - tvorba dimenzií, úrovní...
 • Cvičenie č. 6 - Konzultačné cvičenie

  Oktober 30, 2017

  Náplň cvičenia:

 • konzultácie k doteraz preberanej tématike
 • práca na zadaniach
 • Cvičenie č. 7 - Multidimenzionálne databázy II.

  November 6, 2017

  Náplň cvičenia:

 • práca v Analytic Workspace Manageri II. - tvorba kocky, faktu
 • naplnenie multidimenzionálnej kocky dátami
 • analýza MD kocky prostredníctvom AWM
 • kontrola 2. priebežného odovzdávania - naplnenie a štruktúra relačnej databázy
 • Cvičenie č. 8 - Analýza dátovej kocky I.

  November 13, 2017

  Náplň cvičenia:

 • analýza MD kocky prostredníctvom AWM
 • analýza MD kocky prostredníctvom Oracle BI PlugIn pre Excel
 • kontrola 3. priebežného odovzdávania - MD dátová kocka v AWM
 • Cvičenie č. 9 - Analýza dátovej kocky II.

  November 20, 2017

  Náplň cvičenia:

 • práca s Oracle Discoverer Administrator
 • práca a realizácia analýz prostredníctvom Oracle Discoverer Desktop
 • Cvičenie č. 10 - Zápočtová písomka

  November 27, 2017

  Náplň cvičenia:

 • písomná práca z doteraz preberaného učiva
 • konzultácie k zadaniam
 • Cvičenie č. 11 - Analýza dátovej kocky III.

  December 4, 2017

  Náplň cvičenia:

 • kontrola 4. priebežného odovzdávania - 3 analýzy (AWM, Excel BI, Discoverer)
 • realizácia analýz pre finálne zadanie
 • konzultácie k zadaniam
 • Cvičenie č. 12 - Odovzdávanie zadania I.

  December 11, 2017

  Náplň cvičenia:

 • práca na zadaniach
 • konzultácie k zadaniam
 • odovzdávanie finálnych zadaní
 • Cvičenie č. 13 - Odovzdávanie zadania II.

  December 18, 2017

  Náplň cvičenia:

 • odovzdávanie finálnych zadaní (s odpočítaním bodov)