Manažérske informačné systémy

Aktuality

Prihlasovacie údaje do databázy:


HOSTNAME: 147.232.25.197
PORT: 1521
SID: mis4

LOGIN a HESLO je Vaše priezvisko bez diakritiky.

Rozdelenie bodov priebežného hodnotenia (30 b)

 • a. 15 b – zadanie – 12.týždeň
 • b. 10 b – 4 priebežné odovzdávania počas semestra

  i. Dáta – 4.týždeň – 2b

  ii. Dátový model + naplnené dáta – 6.týždeň – 3 b

  iii. Vytvorená dátová kocka v AWM – 8.týždeň – 2 b

  iv. 3 ukážkové analýzy –11.týždeň - AWM, Oracle BI Excel, Oracle discoverer – 3 b

 • c. 5 b – písomka – 9.-10.týždeň
 • Podmienky pre realizáciu zadania

 • min. 10000 záznamov
 • dáta nesmú mať žiadne prázdne hodnoty pri atribútoch!
 • min. 4 dimenzie - min. v 3 z nich viac než 1 hierarchická úroveň
 • v rámci dimenzie (entity) musia byť jednoznačne špecifikované hierarchické úrovne
 • povinná dimenzia - dátum - viac než 1 rok
 • dáta musia obsahovať sledovaný fakt - numerická hodnota - kumulovateľná
 • Rozvrh predmetu

  , Rozvrh predmetu
  Deň H O D I N Y
  07:30 - 08:15 08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 09:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:35 - 12:20 12:20 - 13:05 13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:10 - 15:55 15:55 - 16:40 16:50 - 17:35 17:35 - 18:20
  PO   Prednáška
  KKUI virtual
  doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
  P

  01. sk, 02. sk, 03. sk
   
  UT   Cvičenie
  V4_109(V144)
  Ing. Zuzana Pugelová
  CL

  01. sk
    Cvičenie
  V4_109(V144)
  Ing. Tomáš Tkáčik
  CL

  02. sk
  Cvičenie
  V4_109(V144)
  Ing. Martin Durkáč
  CL

  03. sk
   
  ST  
  ŠT  
  PI  
  Zdroj: MAIS