Zoznam odporúčanej literatúry

  1. Obsah prednášok
  2. [1]LACKO, Ľuboslav: Databáze: datové sklady, OLAP a dolování dat

  3. [2]OCELÍKOVÁ, Eva: Databázové systémy a jazyk SQL

  4. [3]Prípadová štúdia - Tvorba MIS

  5. [4]ISO - Systémy manažérstva kvality