Prezentácia CMMRaPI

Centrum Moderných Metód Riadenia a Priemyselnej Informatiky na KKUI FEI TU v Košiciach (prezentácia výsledkov medzinárodného projektu základného výskumu ALICE CERN – ALICE KE FEI TU a projektu aplikovaného výskumu TECHNICOM PP7/3.1)

Technická univerzita Košice ako plný člen kolaborácie ALICE CERN (prezentácia výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach: ICALEPCS 2017, CHEP 2013 )

Prezentácia spolupráce FEI TU Košice s Európskou organizáciou pre jadrový výskum — CERN v Ženeve na projekte základného výskumu ”ALICE Inner Tracking System”

Research Laboratory of Nonlinear Underactuated Systems - Výskumné laboratórium nelineárnych podaktuovaných systémov TUKE FEI-2015-33 (1/2017 - 12/2017)

CYBER-PHYSICAL SYSTEM IMPLEMENTATION INTO THE DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM (IFAC PDeS'16, MPNDsLP)

Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics (TECHNICOM poster)

Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes (TECHNICOM poster)

Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov (článok v časopise)

Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek (článok v časopise)

Modely Výskumného Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky (prezentácia)

Infraštruktúra DSR na KKUI