Optimálne riadenie hybridných systémov

Aktuality

Prednáška z predmetu ORHS bude v utorok (14.11.2016) o 7:30 v miestnosti L 513.