Optimálne riadenie hybridných systémov

Aktuality

Podmienky k udeleniu zápočtu z predmetu ORHS - tu

Konzultácie k predmetu
  • - Doc. Jadlovská - piatok 9:55 - 12:20 V101b
  • - Dr. Jadlovská - piatok 12:20 - 15:00 V101b