Optimálne riadenie hybridných systémov

Aktuality

Prednáška z predmetu ORHS bude v utorok (14.11.2016) o 7:30 v miestnosti L 513.

Konzultácie k predmetu
  • - Doc. Jadlovská - piatok 9:55 - 12:20 V101b
  • - Dr. Jadlovská - piatok 12:20 - 15:00 V101b