Aplikácie

 1. Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
  (Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)

 2. Stavové riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - simulačný prístup
  (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)

 3. Povolené vzorce
  (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)

 4. Návrh algoritmov stavového riadenia
  (Matys, M., Tománek, M.: Návrh algoritmov stavového riadenia - semestrálny projekt, LS 2012)

 5. Experimentálna identifikácia simulačného modelu hydraulického systému
 6. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)

 7. Návrh algoritmov prediktívneho riadenia
  (Matys, M.: Prediktívne riadenie modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2013)

 8. Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou - simulačný prístup
  (Budziňáková, D.: Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou pomocou modelovacieho jazyka HYSDEL - súčasť BP, 2016)

 9. Prechodová charakteristika RC článku
  (prezentácia praktického cvičenia pre predmet ZAR )

 10. Riadenie dvojitého RC článku
  (prezentácia praktického cvičenia pre predmet ZAR )

 11. Využitie výsledkov experimentálnej identifikácie (parametre ARX modelu) v číslicovom riadení laboratórneho modelu DC motor
  (Bc. Tkáčik, M.: zadanie z predmetu RaUI - 2018)

 12. Podporný výukový modul - fázové portréty
  (Halupkova, S.: Využitie interaktívnych prostriedkov programového prostredia Matlab v simulácii nelineárnych systémov - súčasť BP - 2018)

 13. Podporný výukový modul - typové dynamické systémy
  (Halupkova, S.: Využitie interaktívnych prostriedkov programového prostredia Matlab v simulácii nelineárnych systémov - súčasť BP - 2018)

 14. Podporný výukový modul - modelovanie a stavové riadenie hydraulického systému
  (Halupkova, S.: Využitie interaktívnych prostriedkov programového prostredia Matlab v simulácii nelineárnych systémov - súčasť BP - 2018)

 15. Podporný výukový modul - modelovanie hybridného hydraulického systému
  (Halupkova, S.: Využitie interaktívnych prostriedkov programového prostredia Matlab v simulácii nelineárnych systémov - súčasť BP - 2018)