Aplikácie

 1. prezentácia ku obhajobe DP
  (Murín, M.: Návrh programových modulov pre riadiaci a monitorovací systém modelov fyzikálnych systémov CMMRaPI v simulačnom prostredí Matlab - 2018)
 2. prezentácia ku obhajobe BP
 3. (Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - BP, 2018)
 4. prezentácia ku obhajobe BP
  (Budziňáková, D.: Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou pomocou modelovacieho jazyka HYSDEL - súčasť BP, 2016)
 5. prezentácia ku obhajobe BP
  (Grigľák, D.: Modelovanie, analýza, riadenie a simulácia hybridných systémov - súčasť BP, 2017)
 6. Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
  (Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)

 7. Stavové riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - simulačný prístup
  (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)

 8. Povolené vzorce
  (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)

 9. Návrh algoritmov stavového riadenia
  (Matys, M., Tománek, M.: Návrh algoritmov stavového riadenia - semestrálny projekt, LS 2012)

 10. Experimentálna identifikácia simulačného modelu hydraulického systému
 11. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)

 12. Návrh algoritmov prediktívneho riadenia
  (Matys, M.: Prediktívne riadenie modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2013)

 13. Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou - simulačný prístup
  (Budziňáková, D.: Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou pomocou modelovacieho jazyka HYSDEL - súčasť BP, 2016)

 14. Prechodová charakteristika RC článku
  (prezentácia praktického cvičenia pre predmet ZAR )

 15. Riadenie dvojitého RC článku
  (prezentácia praktického cvičenia pre predmet ZAR )

 16. Využitie výsledkov experimentálnej identifikácie (parametre ARX modelu) v číslicovom riadení laboratórneho modelu DC motor
  (Bc. Tkáčik, M.: zadanie z predmetu RaUI - 2018)