[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia
 • Úvod do programovacieho systému Matlab
 • Premenné, výrazy, operátory, matice a vektory
 • 2D grafika a polynómy
 • Práca s funkciami, riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc
 • Práca s dátovými súbormi, import a export dát v Matlabe
 • 3D grafika , funkcie toolboxu symbolickej matematiky
 • Aplikácia funkcií Control Toolboxu v modelovaní dynamických systémov
 • Úprava blokových schém
 • Simulácia dynamických pochodov v prostredí Simulink
 • Postup pri vytváraní vlastných S-funkcií
 • Aplikácia funkcií System Identification Toolboxu pri určovaní modelov dynamických systémov z V/V dát
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI