[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky
 • Všeobecné informácie o štruktúre programového systému Matlab
 • Vytváranie vlastných aplikácií, riešenie systémov lineárnych rovníc
 • Funkcie funkcií, riešenie lineárnych a nelineárnych diferenciálnych rovníc
 • Numerické riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc
 • Numerické riešenie nelineárnych diferenciálnych rovníc, Riadiace štruktúry
 • Funkcie toolboxu symbolickej matematiky
 • Modelovanie a simulácia dynamivkých systémov s využitím funkcií Control Toolboxu
 • Analýza lineárnych dynamických systémov s využitím funkcií Control Toolboxu
 • Simulácia dynamických systémov v prostredí Simulink
 • Popis funkcií ARX, ARMAX, OE, BJ, PEM modelov
 • Získavanie signálov
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI