[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Aplikácie
aplikácie

Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
(Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)

prezentácia ku obhajobe DP
prezentácia DP
(Murín, M.: Návrh programových modulov pre riadiaci a monitorovací systém modelov fyzikálnych systémov CMMRaPI v simulačnom prostredí Matlab - súčasť DP, 2018)

prezentácia ku obhajobe BP
prezentácia BP
(Grigľák, D.: Modelovanie, analýza, riadenie a simulácia hybridných systémov - súčasť BP, 2018)

prezentácia ku obhajobe BP
prezentácia BP
(Budziňáková, D.: Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou pomocou modelovacieho jazyka HYSDEL - súčasť BP, 2016)

prezentácia ku obhajobe BP
prezentácia BP
(Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2018)

Knižnica hydraulických modelov
Práca s knižnicou hydraulických systémov
(Tomčák, M.: Spracovanie tutoriálov aplikačného využitia knižnice hydraulických systémov a Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov - súčasť BP, 2013)


2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI