[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Aplikácie
aplikácie

Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
(Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)

Knižnica hydraulických modelov
Práca s knižnicou hydraulických systémov
(Tomčák, M.: Spracovanie tutoriálov aplikačného využitia knižnice hydraulických systémov a Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov - súčasť BP, 2013)

2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI