[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Aplikácie
aplikácie

Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
(Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)

Knižnica hydraulických modelov
Práca s knižnicou hydraulických systémov
(Tomčák, M.: Spracovanie tutoriálov aplikačného využitia knižnice hydraulických systémov a Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov - súčasť BP, 2013)

Modul pre modelovanie dynamických systémov
Modul pre modelovanie dynamických systémov
(Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2018)

Modul pre riadenie dynamických systémov
Modul pre riadenie dynamických systémov
(Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2018)

Modul pre testovanie študentov
Modul pre testovanie študentov
(Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2018)

Modul pre zadanie z predmetu
Modul pre zadanie z predmetu Simulačné systémy
(Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2018)


2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI