Zoznam odporúčanej literatúry

[1]   Tůma J., Wagnerová R.,Farana R., Landryová L.: Základy automatizace TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1523-7, pdf
[2]   Šturcel J.: Prvky riadiacich systémov, časť Meranie neelektrických veličín STU Bratislava 2004, ISBN 80-227-2120-4, pdf
[3]   Ripka P. et.al.: Senzory a převodníky pdf
[4]   Žalman M.: AKČNÉ ČLENY STU Bratislava 2002, pdf
[5]   Jadlovský J., Čopík M., Papcun P.: Distribuované systémy riadenia, FEI TU, elfa Košice, 2013, ISBN 978-80-8086-227-5 pdf

Ďalšie zdroje

Akčné členy - aktuátory

Literatúra k prednáške 4

Prostriedky stabilizačnej akoordinačnej úrovne PCS – Spracovanie informácií,regulátory
Informačný podsystém RS, merací člen MČ – Analógový a číslicový MK
SENZORY a MIKROSYSTÉMY (SaMS) – charakteristika predmetu

Literatúra k prednáške 5

Srovnání senzoru pro meření teploty
NTC Thermistor
Pt100 adapter

Literatúra k prednáške 6

Senzory s optickým princípom

Literatúra k prednáške 7

SROVNÁNÍ SENZORŮ PRO MĚŘENÍ TEPLOTY
Infrakamera a její využití v BT
Infračervené záření v současnosti
Úvod do teorie termovizního měření – Petr Brynda
TERMOVIZE V PRAXI – Roman Vavřička

Ďalšia užitočná literatúra k prednáške 7

Aplikace termovizníhoměření v údržbě
VYUŽITÍ TERMOVIZNÍ KAMERY PRO MĚŘENÍTEPLOTY ELEKTRICKÝCH STROJŮ
Uživatelská příručka – Řada FLIR Ex
Rutinní využití termovize v elektrotechnické praxi
Využití termografie V průmyslu

Literatúra k prednáške 10

AKUSTICKÉ SYSTÉMY – ULTRAZVUK
SENZORY PRE ORIENTÁCIU V PRIESTORE

Tutoriál pre riadenie motora pomocou PLC
Popis snímačov PT100 a NTC I.
Popis snímačov PT100 a NTC II.

Jednočipový mikropočítač Datasheet
Jednočipový mikropočítač vstup
Jednočipový mikropočítač výstup
Jednočipový mikropočítač čip
Jednočipový mikropočítač bloková schéma
Jednočipový mikropočítač pamäť
Jednočipový mikropočítač ladiaci vstup