Zoznam prednášok:


Prednáška č. 1: Distribuované systémy riadenia (DSR)

Obsah prednášky:

 • Charakteristika vyučovacieho predmetu z hľadiska rozsahu a náplne.
 • Distribuované systémy riadenia (DSR), základné definície a popis, 5-úrovňový model DSR pre riadenie výrobného podniku
 • 0-tá úroveň riadenia, úroveň výrobných zariadení
  • Popis snímačov a akčných členov umiestnených v rámci výrobných agregátov, ich charakteristika a rozdelenie do základných skupín
  • Spôsoby a prostriedky pripojenia snímačov a akčných členov k riadiacim systémom.
 • 1. úroveň riadenia - Priame riadenie strojovej výroby
  • Charakterika a popis danej úrovne riadenia.
  • Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska technických prostriedkov.
  • Realizácia danej úrovne riadenia z hľadiska programových prostriedkov. Štandardné a vývojové programové prostriedky na danej úrovni a postup pri vývoji aplikačného programového vybavenia.
  • Realizácia komunikačných väzieb. Sieťové prepojenie hardwarových a softwarových modulov v rámci prvej úrovne riadenia a väzby na nultú úroveň (úroveň výrobných agregátov) a druhú úroveň (úroveň SCADA a Modelov)
 • Príklady aplikácií na danej úrovni.

Ďalšie študijné materiály:

Distribuované systémy riadenia
Stránka skupiny CMMRaPI

Späť

1. prednáška

Prednáška č. 3: Počítačové a riadiace prostriedky na báze jednočípových mikropočítačov

Obsah prednášky:

 • Počítačové a riadiace prostriedky na báze jednočípových mikropočítačov
 • Počítačové a riadiace prostriedky na báze počítačov s Von Neumanovskou architektúrou

Ďalšie študijné materiály:

Realizácia prvej úrovne riadenia na báze jednočipového mikropočítača
Jednočipový mikropočítač Datasheet
Jednočipový mikropočítač vstup
Jednočipový mikropočítač výstup
Jednočipový mikropočítač čip
Jednočipový mikropočítač bloková schéma
Jednočipový mikropočítač pamäť
Jednočipový mikropočítač ladiaci vstup

Späť

3. prednáška

Prednáška č. 4: Merací systém

Obsah prednášky:

 • Štruktúra meracieho systém
  • Všeobecná štruktúra meracieho systému
  • Analógový merací kanál
  • Číslicový merací kanál

Ďalšie študijné materiály:

Šturcel - Snímače a prevodníky (s. 13-27)
Prostriedky stabilizačnej akoordinačnej úrovne PCS – Spracovanie informácií,regulátory
Informačný podsystém RS, merací člen MČ – Analógový a číslicový MK
SENZORY a MIKROSYSTÉMY (SaMS) – charakteristika predmetu
Riadenie dvojitého RC článku - prezentácia praktického cvičenia predmetu Základy autmatického riadenia
Využitie výsledkov experimentálnej identifikácie (parametre ARX modelu) v číslicovom riadení laboratórneho modelu DC motor

Späť

4. prednáška

Prednáška č. 5: Snímače teploty

Obsah prednášky:

 • Snímače a meracie členy teplotných veličín, charakteristika a rozdelenie
 • Dilatačné snímače teploty
 • Odporové kovové snímače teploty, vyhodnocovacie obvody odporových snímačov teploty
 • Odporové polovodičové snímače teploty, vyhodnocovacie obvody pre odporové polovodičové snímače teploty
 • Termoelektrické články, vyhodnocovacie jednotky termočlánkov
  • -princíp merania
  • spôsob vyhodnocovania
  • -aplikačné príklady

Ďalšie študijné materiály:

Jadlovský J. a kol - Distribuované systémy riadenia (s. 54-64)
Šturcel - Snímače a prevodníky (s. 44-70)

Späť

5. prednáška

Prednáška č. 6: Bezdotykové meranie teploty pomocou pyrometrov a termovíznych kamier

Obsah prednášky:

 • Bezdotykové meranie teploty pomocou pyrometrov a termovíznych kamier
  • - fyzikálný princíp snímania
  • - spôsoby vyhodnocovania
  • - aplikačné príklady

Ďalšie študijné materiály:

SROVNÁNÍ SENZORŮ PRO MĚŘENÍ TEPLOTY
Infrakamera a její využití v BT
Infračervené záření v současnosti
Úvod do teorie termovizního měření – Petr Brynda
TERMOVIZE V PRAXI – Roman Vavřička

Ďalšia užitočná literatúra

Aplikace termovizníhoměření v údržbě
VYUŽITÍ TERMOVIZNÍ KAMERY PRO MĚŘENÍTEPLOTY ELEKTRICKÝCH STROJŮ
Uživatelská příručka – Řada FLIR Ex
Rutinní využití termovize v elektrotechnické praxi
Využití termografie V průmyslu


Späť

6. prednáška

Prednáška č. 7: Snímače intenzity osvetlenia

Obsah prednášky:

 • Merania intensity osvetlenia pomocou fotoodporu
 • - fyzikálný princíp snímania – charakteristiky prevodu intensity svetla na odpor
 • - prevod odporu na napätie (Wheastonov mostík)
 • - aplikácia meranie teploty (napätia) pomocou PLC
 • Meranie intensity osvetlenia pomocou fototranzistora
 • - fyzikálný princíp
 • - príklad aplikácie
 • Optočlen (kombinácia fotodioda –fototranzistor)
 • - fyzikálný princíp
 • - príklad aplikácie

Ďalšie študijné materiály:

Senzory s optickým princípom
SENZORY PRE ORIENTÁCIU V PRIESTORE

Späť

7. prednáška

Prednáška č. 8: Snímače a meracie tlaku, sily a momentu

Obsah prednášky:

 • -fyzikálny princíp merania tlaku a tlakovej diferencie
 • Odporová tenzometria (aplikácia pri meraní mechanického napätia strojov a deformácie, ako aj ako prvky meracích členov pre meranie tlaku, sily, krútiacého momentu, rýchlosti, prietoku ako aj meracie členy mechanického kmitania).
 • - fyzikálny princíp odporových tenzometrov
 • - vyhodnocovacie obvody odporovej tenzometrie (štvrťmostík, polmostík, plný mostík)
 • -aplikácie tenzometrov na príklade tenzometrickej váhy s pripojením na Board51, PLC Compact logic a PC LabCards
 • Piezorezistívne snímače tlaku
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie
 • Kapacitné snímače tlaku
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie
 • Rezonančné snímače tlaku
 • Snímače a meracie členy sily
 • Snímače a meracie členy momentu sily

Ďalšie študijné materiály:

Šturcel - Snímače a prevodníky (s. 78-104)

Späť

8. prednáška

Prednáška č. 9: Snímače polohy

Obsah prednášky:

 • Odporové snímače polohy
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie
 • Indukčné a indukčnostné snímače polohy
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie
 • Kapacitné snímače polohy
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie
 • Magnetické snímače s Halovou sondou
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie
 • Inkrementálné snímače
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie
 • Absolutné snímače
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie

Ďalšie študijné materiály:

Šturcel - Snímače a prevodníky (s. 156-189)

Späť

9. prednáška

Prednáška č. 10: Elektrické motory

Obsah prednášky:

 • Elektrické motory jednosmerné
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie
 • Elektrické motory krokové
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie
 • Elektrické motory striedavé asynchronné
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie
 • Elektrické motory striedavé synchronné
 • -fyzikálný princíp
 • -spôsoby vyhodnocovania
 • -príklady aplikácie

Ďalšie študijné materiály:

Základy automatizace

Späť

10. prednáška