Vzorové príklady


Príklad č. 1:

Na úrovni PC, s využitím technologického rozhrania PCL-812 (číslicové výstupy) vytvorte aplikáciu riadenia 8-segmentových LED displejov. Na displejoch sa zobrazí pozdrav "Ahoj".


Video na YouTube
Zdroják si môžete stiahnuť TU
Schéma zapojenia na stiahnutie TU
Video si môžete stiahnuť v nasledovných fomátoch: avi (111 MB)
mp4 (13.9 MB)
ogv (3.45 MB)
webm (11.8 MB)

Príklad č. 2:

Na úrovni PC, s využitím technologického rozhrania PCL-812 (čísličové výstupy) vytvorte aplikáciu, ktorá bude postupne rozsvecovať a shasínať svetlá z ľava do prava a späť.


Video na YouTube
Zdroják si môžete stiahnuť TU
Schéma zapojenia na stiahnutie TU
Video si môžete stiahnuť v nasledovných fomátoch: avi (130 MB)
mp4 (15.3 MB)
ogv (3.87 MB)
webm (4.94 MB)

Príklad č. 3:

Na úrovni PC, s využitím technologického rozhrania PCL-812 (analógový výstup), vytvorte programovatelný generátor signálu (sinus, obdlžník, trojuholník, píla) s možnosťou nastavenia:

a) Tvaru signálu.
b) Amplitúdy signálu.
c) Frekvencie signálu.

Úlohu riešte na úrovni jazyka C s priamym programovaním registrov PCL-812.


Video na YouTube
Zdroják si môžete stiahnuť TU
Video si môžete stiahnuť v nasledovných fomátoch: avi (94.5 MB)
mp4 (11.5 MB)
ogv (3.15 MB)
webm (4.29 MB)

Príklad č. 4:

Vytvorte aplikáciu, ktorá zabezpečí prenos údajov medzi dvoma počítačmi PC, prepojenými cez sériové rozhranie RS-232, tak, že znaky zadavané klávesnicou prvého počítača budú zobrazované na monitore druhého počítača. Úlohu riešte v jazyku C s využitím:

a) Programových prerušení BIOS-u.


Video na YouTube
Zdroják si môžete stiahnuť TU
Video si môžete stiahnuť v nasledovných fomátoch: avi (231 MB)
mp4 (28.7 MB)
ogv (7.23 MB)
webm (38.7 MB)