Počítačové systémy

Aktuality

Informácie o predmete

Cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky z oblasti technickej podpory na vývoj aplikácií na PC pod operačným systémom s dôrazom na aplikácie rozhraní počítačov v riadení. V nadväznosti na základy algoritmizácie a programovania v jazyku C prehĺbiť vedomosti študentov tak, aby pri tvorbe aplikácii boli schopní využívať prvky operačného systému, prerušovacieho systému a štandardných rozhraní PC v riadení.
, Informácie o predmete
Garanti predmetu:
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Laboratórium:
Podmienky udelenia zápočtu:
Študent získa zápočet (max. 30 bodov, min. 16 bodov) z predmetu Počítačové systémy v riadení ak:
  • - vypracuje funkčné zadanie 1 a zadanie 2,
  • - pravidelne sa zúčastňuje prednášok,
  • - má maximálne tri ospravedlnené neúčasti z cvičení.

Rozvrh predmetu

, Rozvrh predmetu
Deň H O D I N Y
07:30 - 08:15 08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 09:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:35 - 12:20 12:20 - 13:05 13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:10 - 15:55 15:55 - 16:40 16:50 - 17:35 17:35 - 18:20
PO   Cvičenie
V4 146 (101b)
Ing. Milan Tkáčik

01. sk
 
UT Prednáška
KKUI virtual
doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

01. sk
 
ST  
ŠT  
PI  
Zdroj: MAIS
Konzultácie k cvičeniam