Zoznam odporúčanej literatúry

[1]   Jadlovský J.: Otázky na ústnu skúšku z PSvR ,  [ PDF ]
[2]   Richter J.: Windows - pro pokročilé a experty Computer Press 1997
[3]   Kruglinski D. J., Shepherd G., Wingo S.: Programujeme v Microsoft Visual C++ Computer Press 2000
[4]   Šnorek M.: Standardné rozhraní PC Grada, Praha, 1992 [ PDF ]
[5]   White R.: Jak funguji počítače SoftPress, Praha, 2003 [ PDF ]
[6]    Sieťové riadiace systémy [ DOC ]
[7]   Vavrečková Š.: Operační systémy Opava, 2007 [ PDF ]
[8]   Vojkůvka M.: Programové vybavení, operační systémy FAST VUT, Brno, 2002 [ PPT ]
[9]    Prehľad architektúr počítačov PC [ DOCX ]
[10]  Rozloženie adresovateľného priestoru pamäte počítačov PC [ DOCX ]