Gulička na ploche (reálna)


Reálny model Gulička na ploche, vyrobený firmou Humusoft, pozostáva z plochy a guličky na nej. Plocha sa môže nakláňať okolo svojej stredovej osi tak, že jej sklon môže byť ovládaný v dvoch zvislých smeroch. Cieľom riadenia je požadovaná poloha guličky. Jej aktuálna poloha je snímaná kamerou. Simulovaný model Gulička na ploche predstavuje programovú simuláciu reálneho modelu s rôznymi algoritmami riadenia.

Gulička na ploche Gulička na ploche

Mail napíšte nám
© 2011 CyberEduCentre KKUI FEI TU Košice