Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 10. cvičenie
Písomka č.2 + Algoritmy s indexovanou premennou - dvojrozmerné polia

Podklady pre cvičenie:
  • riešené príklady 2 - výber časti matice, kontrola zhody matíc
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI