Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 12. cvičenie
Práca so súbormi

Podklady pre cvičenie:
  • riešené príklady 2

  • Práca s textovým súborom
    2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI