Skip Navigation LinksHome -> Literatúra


[1]
 TAUFER Ivan a kol.: Algoritmy a algoritmizace, vývojové diagramy, sbierka řešených příkladu, MAFY Hradec Králové, 2001, ISBN 80-861148-49-1
[2]
 Mueller S.: Osobni pocitac, Hardware-Upgrade-Opravy, Computer Press,
Brno 2003

[3]
 http://www.tuke.sk/podlubny/C - (Úvod k jazyku C)
[4]
 Zaklad prace s PC,VSB Ostrava
[5]
 Krajčovič T.: Počítače, FEI STU Bratislava, 1997,
ISBN 80-227-0924-7

[6]
 White R.: Jak pracují počítače, Zift David Press,1993, Kalifornia, UNIS Brno 1994
[7]
 Virius M.: Zaklady algorimizace
[8]
 Vojkufka M.: Základy informatiky a výpočetní techniky,
Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
FAST VUT v Brně http://www.fce.vutbr.cz/aiu/vojkuvka.m/0u1/

[9]
 Farana R.: Aplikovaná informatika


2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI