Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 7. prednáška
Architektúra počítačov PC
7.1 Modulárna architektúra počítača, prepojovací podsystém PC, štruktúra počítačovej zbernice
7.2 Základná procesorová doska - popis základných a rozširujúcich technických prvkov počítačov PC (mikroprocesor Pentium, pamäťové moduly, systémová zbernica, sloty, riadiace obvody procesorovej dosky-chipset), ROM BIOS


Študijný materiál:
  • prednáška č.7
  • doplňujúce informácie


  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI