Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 6. prednáška
Aplikácie údajových typov a štruktúr pri tvorbe algoritmov
6.1 Základné údajové typy (premenné, znaky, log.hodnoty)
6.2 Zložené údajové typy (pole, množina, zásobník, záznam, strom)


Študijný materiál:
  • prednáška č.6
  • doplňujúce informácie

  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI