Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 13. prednáška
Programové vybavenie počítačov
13.1 Základné programové vybavenie - ZPV(BIOS, MS DOS, Windows, UNIX)
13.2 Úloha a význam operačného systému, funkcie OS
13.3 Zavádzanie OS do PC, hardvérové mechanizmy pre podporu OS
13.4 Aplikačné programové vybavenie, rozdelenie APV
13.5 Programovacie jazyky ako nástroje pre tvorbu APV
13.6 Popis základných typov programovacích jazykov


Študijný materiál:
  • prednáška č.13
  • doplňujúce informácie
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI