Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 12. prednáška
Prepojovací podsystém počítačov
12.1 Zbernicový systém, štandardné zbernice počítačov PC a ich rozdelenie, (FSB, AGP, PCI, ISA)
Média pre uloženie informácií – externé pamäte
12.2 Fyzikálny princíp a popis činnosti pevného disku HDD a FDD, záznam, kapacita, formátovanie, CD-R/W, DVD,
12.3 Štandardné rozhrania pre pripojenie externých pamätí – ISA, PCI, USB.


Študijný materiál:
  • prednáška č.12
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI