Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 11. prednáška
Metódy vstupno/výstupných prenosov
11.1 Prenosy s účasťou procesora – nepodmienený V/V prenos, podmienený V/V prenos, V/V prenos s prerušením
11.2 Prenosy bez účasti procesora, priamy prístup do pamäti - DMA, štruktúra a organizácia DMA


Študijný materiál:
  • prednáška č.11
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI