Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 2. prednáška
Postup riešenia úlohy na počítači
2.1 Hlavné etapy postupu riešenia
   • Formulácia úlohy
   • Analýza úlohy
   • Nájdenie algoritmu výpočtu (definícia algoritmu, vlastnosti algoritmu, algoritmizácia, príklad slovného popisu algoritmu),
   • Overenie správnosti algoritmu
   • Kódovanie programu a preklad
   • Overenie správnosti programu ladenie programu
2.2 Algoritmické jazyky (vývojové diagramy, štrukturogramy, rozhodovacie tabuľky, programovacie jazyky)
2.3 Vývojové diagramy (symboly vývojových diagramov)

Študijný materiál:
  • prednáška č.2
  • doplňujúce informácie
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI