Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 9. prednáška
Pamäťový podsystém PC
9.1 Hierarchická organizácia pamäťového podsystému PC - hlavná pamäť, vyrovná- vacia pamäť (CACHE), mikroprocesorové pamäte-registre, vonkajšie pamäte
9.2 Rozdelenie pamätí – podľa spôsobu prístupu k informáciám (RAM, CAM), podľa možnosti čítania a zápisu (RWM, ROM), fyzická realizácia hlavnej pamäte PC
9.3 Komunikácia procesora s pamäťou, čítanie a zápis dát do pamäte
9.4 Virtuálna pamäť, vyrovnávacia pamäť, pamäť CMOS


Študijný materiál:
  • prednáška č.9
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI