Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 10. prednáška
Vstupno/výstupný podsystém počítača a porty vo výpočtových systémoch
10.1 Pripojenie periférnych zariadení k zbernici PC
10.2 Komunikácia mikroprocesora s adaptérom periférneho zariadenia
10.3 Štandardné rozhrania pre pripojenie V/V zariadení k PC, paralelné rozhranie
(CENTRONIX), sériové rozhranie (RS-232), USB-port, PS/2 port
10.4 Spojenie PC s technologickým prostredím


Študijný materiál:
  • prednáška č.10
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI