Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 8. prednáška
Základná koncepcia procesora
8.1 Vnútorná štruktúra mikroprocesora (operačná a riadiaca časť), popis základných prvkov OČ - ALJ, registre, komunikačné obvody, typy inštrukcií (presunové operačné, skokové, riadiace inštrukcie), architektúra procesorov CISC a RISC
8.2 Prúdové spracovanie inštrukcií – inštrukčný cyklus
8.3 Prerušovací systém procesora, asynchrónne prerušenie – hardvérové, synchronné prerušenie - softvérové
8.4 Vývojový rad mikroprocesorov firmy Intel

Študijný materiál:
  • prednáška č.8

  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI