Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia
 • Sekvenčné algoritmy
 • Algoritmy s vetvením
 • Algoritmy s opakovaním 1
 • Algoritmy s opakovaním 2
 • Algoritmy pre výpočet hodnót funkcií
 • Písomka č.1 + Algoritmy s rekurentnými vzorcami
 • Algoritmy s indexovanou premennou - jednorozmerné polia
 • Algoritmy pre usporiadanie prvkov poľa
 • Algoritmy s indexovanou premennou - dvojrozmerné polia
 • Písomka č.2 + Algoritmy s indexovanou premennou - dvojrozmerné polia
 • Opakovanie pred zápočtovou písomkou
 • Práca so súbormi
 • Riešenie a konzultácia úloh samoštúdia
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI