Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 5. cvičenie
Algoritmy pre výpočet hodnôt funkcií

Podklady pre cvičenie:
  • riešené príklady 1
  • riešené príklady 2 - e na x 3 spôsobmi, určenie počtu prvočísel
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI