Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 1. prednáška
Základné pojmy z oblasti číslicových počítačov
1.1 Definícia číslicového počítača, výpočtový proces, technické prostriedky, programové prostriedky, číslicový systém
1.2 Počítače riadené tokom inštrukcií (von Neumannovské počítače), bloková shéma, princíp činnosti jednotlivých podsystémov
1.3 Hardwardská architektúra číslicového počítača – princíp činnosti
1.4 Počítače riadené tokom údajov

Študijný materiál:
  • prednáška č.1
  • doplňujúce informácie
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI