Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 4. prednáška
Príklady zápisu algoritmov pomocou vývojových diagramov s využitím riadiacich štruktúr
4.1 Výpočet hodnot funkcií definovaných rozvojom do radu s využitím rekurentných vzorcov

Študijný materiál:
  • prednáška č.4

  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI