Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 3. prednáška
Metódy algoritmizácie, základné zložky algoritmov
3.1 Metódy algoritmizácie
   • Metóda "zhora nadol"
   • Metóda "zdola nahor"
   • Hybridná metóda
3.2 Základné zložky algoritmov
   • postupnosť (sekvencia)
   • vetvenie (selekcia)
   • cyklus (iterácia)

Študijný materiál:
  • prednáška č.3


  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI