Simulačné modely fyzikálnych systémov


M1. Guľôčka na tyči (1. variant)
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M2. Guľôčka na tyči (2. variant)
(Benetin, M.: Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2012)

M3. Guľová nádoba
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M4. Hydraulický systém - guľová a valcová nádoba v interakcii
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M5. Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie s overením PID algoritmov
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M6. Hydraulický systém - dve nádoby v interakcii
       Syntéza a simulačné overenie PID/PSD riadiacich algoritmov

(Matys, M.: Prediktívne riadenie virtuálnych modelov fyzikálnych systémov - diplomový seminár I, 2012)
(Tománek, M.: Neurónové adaptívne riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - internetový pristup - diplomový seminár I, 2012)
      Klasické adaptívne riadenie
(Tománek, M.: Neurónové adaptívne riadenie výukových modelov - internetový pristup - súčasť DP, 2013)

M7. Magnetická levitácia
(Benetin, M.: Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2012)

M8. Hydraulický systém - MIMO systém
(Benetin, M.: Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2012)

M9. Klasické modelovanie a riadenie – model "mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom"
(Tomčák, M.: Inteligentné modelovanie a riadenie mobilného robota - súčasť DP, 2015)

M10. Inteligentné modelovanie a riadenie + Porovnanie klasického a inteligentného prístupu v modelovaní a riadení – model "mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom"
(Tomčák, M.: Inteligentné modelovanie a riadenie mobilného robota - súčasť DP, 2015)

M11. Optimálne riadenie nelineárneho dynamického systému - helikoptéra
(Novisedláková, D.: Adaptívne a optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov - súčasť DP, 2015)

M12. Optimálne riadenie nelineárneho dynamického systému - robot-manipulátor
(Novisedláková, D.: Adaptívne a optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov - súčasť DP, 2015)

M13. Vizualizácia riadenia simulačného modelu hydraulického systému - vytvorenie DDE komunikácie
(Duháňová, S.: Modelovanie a vizualizácia riadenia hydraulického systému s využitím simulačného prostredia Matlab/Simulink a nástroja pre vizualizáciu Intouch - súčasť DP, 2016)

M14. Simulátor riadenia robota v bludisku spolu s vizualizáciou bludiska
(Klein, T.: Implementácia riadiacich algoritmov pre mobilné roboty s diferenciálnym kolesovým podvozkom - súčasť DP, 2017)

M15. Tutoriál pre modelovanie, analýzu a riadenie modelov hybridných systémov
(Grigľák, D.: Návrh programového nástroja s aplikáciou pre modelovanie a riadenie hybridných systémov - súčasť DP, 2019)

M16. Tutoriál pre fyzikálne modelovanie nelineárnych systémov
(Durkáč, M.: Metódy a prístupy pre fyzikálne modelovanie, simuláciu a riadenie kyber-fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2020)

M17. Úloha priamej a inverznej kinematiky robotických systémov
(Burkuš, J.: Modelovanie a simulácia robotických systémov v prostredí MATLAB/Simulink s využitím špecializovaných toolboxov - súčasť BP, 2020)