Zoznam odporúčanej literatúry

[1]    prof. Ing. Michael Šebek, Dr.Sc. - Systémy a řízení (Číslicové řizené - doplňky)
[2]    doc. RNDr. Ing. Miloš Šeda, PhD. - Diskrétni systémy řízení
[3]    prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. - Optimalizace regulátorů
[4]    prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. - Průmyslové regulátory - tutoriál
[5]    doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Syntéza řegulačnách obvodů
[6]    doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Z-transformace
[7]    doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc., Ing. Lukáš Hubka, PhD. - Úvod do parametrické identifikace (2010)
[8]    doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. - Základy automatizace
[9]    doc. Ing. Renata Wagnerová, PhD. - Základy automatizace - učebné texty (osobná stránka)
[10]    Bobál V., Bohm J., Fessl J., Macháček J.: Digital Self-tuning Controllers
[11]    POKORNÝ, M.: Umělá inteligence v modelování a řízení, BEN, Praha 1996
[12]    BÍLA, J.: Umělá Inteligence a neurónové sitě, ČVUT Praha 1998
[13]    JADLOVSKÁ, A.: Modelovanie a riadenie dynamických procesov s využitím neurónových sietí, Informatech, Košice, 2003
[14]    JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S.: Moderné metódy modelovania a riadenia nelineárnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013
[15]    JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013
[16]    VOLNÁ E.: NEURONOVÉ SÍTĚ 1
[17]    Šíma J., Neruda R.: Teoretické otáykz neurónových sítí
[18]    Jadlovská, S., Vošček, D.: Research Laboratory of Nonlinear Underactuated Systems, Mechatronics 4.0 in Education – International Seminar on Internet of Things, Digitalization, Industry 4.0, Cyber-physical Systems and Mechatronics Education, Kodaň – 20-21.6.2017 (poster)

Ďalšie zdroje

Matlab Web Server
Model helikoptéry CE 150
Model helikoptéry (2. variant)
Magnetická levitácia CE 152
Výukový portál skupiny CMMRaPI (http://kyb.fei.tuke.sk)
Laboratórne modely skupiny CMMRaPI (http://kyb.fei.tuke.sk/laboratoria/modely/modely.php)
Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov (článok v časopise - 2017)
Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek (článok v časopise - 2017)
Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics (konferencia SAMI 2016 - poster)
Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes (konferencia TECHNICOM 2015 - poster)
Modely Výskumného Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky (prezentácia)