Zoznam prednášok:


Prednáška č. 1: VÝVOJ METÓD AUTOMATICKÉHO RIADENIA

Obsah prednášky:

časový vývoj metód riadenia, lineárne diskrétne systémy riadenia, číslicové riadenie lineárnych dynamických systémov, diskrétny regulačný obvod s číslicovým regulátorom, návrh číslicového regulátora

Ďalšie študijné materiály:

prof. Ing. Michael Šebek, Dr.Sc. - Systémy a řízení (Číslicové řizení - doplňky)
prof. Ing. Michael Šebek, Dr.Sc. - Systémy a řízení (Číslicové řizení - Příklady)
doc. RNDr. Ing. Miloš Šeda, PhD. - Diskrétni systémy řízení

Späť

1. prednáška

Prednáška č. 2: NÁVRH DISKRÉTNEHO REGULÁTORA S PREDPÍSANOU ŠTRUKTÚROU

Obsah prednášky:

prepočet spojitého PID regulátora na diskrétny PSD regulátor, typy aproximácií, polohový a rýchlostný algoritmus, kvalita v prechodovom a ustálenom režime

Ďalšie študijné materiály:

doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Analýza diskrétních regulačních obvodů

Články

 1. JADLOVSKÁ, A. – LONŠČÁK, R.: Návrh a experimentálne overenie algoritmu optimálneho riadenia pre výukový model mechanického systému. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2008, číslo I. ISSN 1802-4564, (2008).
 2. JADLOVSKÁ, A. – DOLINSKÝ, K. - LONŠČÁK, R.: Application of Designed Program Modules in C# Language for Simulation of Models of Dynamic Systems, Editors: Fikar, M., Kvasnica, M., In: Proceedings of the 17th International Technical Conference on Process Control ’09, Štrbské Pleso, 2009, High Tatras, Slovakia, pp. 534–547, ISBN 978-80-227-3081-5
 3. JADLOVSKÁ A. - JAJČIŠIN, Š. - LONŠČÁK, R.: Modelling and PID Control Design of Nonlinear Educational Model Ball & Plate. Editors: Fikar, M., Kvasnica, M., In: Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 2009, pp. 475–483, ISBN 978-80-227-3081-5.
 4. BENETIN, M. - JADLOVSKÁ, A.: Návrh a simulácia riadenia virtuálneho modelu fyzikálneho systému Gulička na tyči. In: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice : September, 2010, Košice, Slovak Republic. - Košice : TU, 2010 S. 535-539. - ISBN 978-80-553-0460-1,
 5. JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2011, číslo III. ISSN 1802-4564, (2011).
 6. DOLINSKÝ, K. – JADLOVSKÁ, A.: Application of Results of Experimental Identification in Control of Laboratory Helicopter Model, Advances in Electrical and Electronic Engineering, scientific reviewed Journal published in Czech Republic, Vol. 9., Issue 4, 2011, VSB – TU of Ostrava FEE and Computer Science and University of Žilina FEE, pp.157-166, ISSN 1804 3119.

Späť

2. prednáška

Prednáška č. 3: MODIFIKÁCIE ČÍSLICOVÝCH PID REGULÁTOROV

Obsah prednášky:

interaktívny a zložkový tvar číslicového PID regulátora, filtrácia derivačnej zložky, wind-up regulátora, Takahassiho vzťah, obmedzenie akčnej veličiny, priemyselné PID regulátory, ilustrácia na príklade

Články

 1. JADLOVSKÁ, A. – LONŠČÁK, R.: Návrh a experimentálne overenie algoritmu optimálneho riadenia pre výukový model mechanického systému. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2008, číslo I. ISSN 1802-4564, (2008).
 2. JADLOVSKÁ, A. – DOLINSKÝ, K. - LONŠČÁK, R.: Application of Designed Program Modules in C# Language for Simulation of Models of Dynamic Systems, Editors: Fikar, M., Kvasnica, M., In: Proceedings of the 17th International Technical Conference on Process Control ’09, Štrbské Pleso, 2009, High Tatras, Slovakia, pp. 534–547, ISBN 978-80-227-3081-5
 3. JADLOVSKÁ A. - JAJČIŠIN, Š. - LONŠČÁK, R.: Modelling and PID Control Design of Nonlinear Educational Model Ball & Plate. Editors: Fikar, M., Kvasnica, M., In: Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 2009, pp. 475–483, ISBN 978-80-227-3081-5.
 4. BENETIN, M. - JADLOVSKÁ, A.: Návrh a simulácia riadenia virtuálneho modelu fyzikálneho systému Gulička na tyči. In: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice : September, 2010, Košice, Slovak Republic. - Košice : TU, 2010 S. 535-539. - ISBN 978-80-553-0460-1,
 5. JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2011, číslo III. ISSN 1802-4564, (2011).
 6. DOLINSKÝ, K. – JADLOVSKÁ, A.: Application of Results of Experimental Identification in Control of Laboratory Helicopter Model, Advances in Electrical and Electronic Engineering, scientific reviewed Journal published in Czech Republic, Vol. 9., Issue 4, 2011, VSB – TU of Ostrava FEE and Computer Science and University of Žilina FEE, pp.157-166, ISSN 1804 3119.

Späť

3. prednáška

Prednáška č. 5: NÁVRH POLYNOMIÁLNEHO REGULÁTORA NA ZÁKLADE PREDPÍSANIA PÓLOV

Obsah prednášky:

návrh polynomiálneho regulátora s využitím metód na základe predpísania pólov - 1. a 2. modifikácia

 1. Experimentálna identifikácia parametrov ARX modelu DC motora a výpočet polynomiálneho riadenia I. Využitie výsledkov experimentálnej identifikácie (parametre ARX modelu) v číslicovom riadení laboratórneho modelu DC motor (Tkáčik, M.: zadanie z predmetu RaUI - 2018)

Články

 1. JADLOVSKÁ, A. – LONŠČÁK, R.: Návrh a experimentálne overenie algoritmu optimálneho riadenia pre výukový model mechanického systému. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2008, číslo I. ISSN 1802-4564, (2008).
 2. JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2011, číslo III. ISSN 1802-4564, (2011). (ADE)
 3. DOLINSKÝ, K. – JADLOVSKÁ, A.: Application of Results of Experimental Identification in Control of Laboratory Helicopter Model, Advances in Electrical and Electronic Engineering, scientific reviewed Journal published in Czech Republic, Vol. 9., Issue 4, 2011, VSB – TU of Ostrava FEE and Computer Science and University of Žilina FEE, pp.157-166, ISSN 1804 3119.
 4. JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Aplikácia moderných metód stavového riadenia na reálny výukový systém, In: Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, September 2010 Košice, CD-ROM, pp.551-555, ISBN 978-80-553-0460-1.
 5. JAJČIŠIN, Š. a JADLOVSKÁ, A.: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov, 1. vyd - Košice : elfa - 2013. - 139 s.. - ISBN 978-80-8086-229-9
 6. JADLOVSKÁ, A. - JAJČIŠIN, Š.: Predictive Control Algorithms Verification on the Laboratory Helicopter Model, In: Acta Polytechnica Hungarica (Journal of Applied Sciences), Vol. 9, No. 4, 2012, ISSN 1785-8860.
 7. ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Model Predictive Control of Ball and Plate Laboratory Model. In: SAMI 2015. - Danvers : IEEE, 2015 S. 165-170. - ISBN 978-1-4799-8220-2
 8. JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - VOŠČEK, D.: Cyber-physical system implementation into the distributed control system In: ScienceDirect: IFAC-PapersOnLine. - Amsterdam : Elsevier, 2016 Vol. 49, no. 25 (2016), p. 031-036., ISSN 2405-8963.
 9. ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Intelligent Positioning Plate Predictive Control and Concept of Diagnosis System Design. In: Journal of Manufacturing and Industrial Engineering 2017 - Prešov: TU, 2017 - ISSN: 1339-2972
 10. ORAVEC, M. – JADLOVSKÁ, A.: Actuator Fault Diagnosis System Design and Verification for Ball and Plate System, In: Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Vol.17, No.5, pp. 69-88, 2020, http://acta.uni-obuda.hu/Issue102.htm

Späť

5. prednáška

Prednáška č. 6: MODÁLNE RIADENIE

Obsah prednášky:

návrh modálneho riadenia v stavovom priestore s využitím metód na základe predpísania pólov

Články

 1. JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2011, číslo III. ISSN 1802-4564, (2011).
 2. DOLINSKÝ, K. – JADLOVSKÁ, A.: Application of Results of Experimental Identification in Control of Laboratory Helicopter Model, Advances in Electrical and Electronic Engineering, scientific reviewed Journal published in Czech Republic, Vol. 9., Issue 4, 2011, VSB – TU of Ostrava FEE and Computer Science and University of Žilina FEE, pp.157-166, ISSN 1804 3119.
 3. JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Aplikácia moderných metód stavového riadenia na reálny výukový systém, In: Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, September 2010 Košice, CD-ROM, pp.551-555, ISBN 978-80-553-0460-1.
 4. JAJČIŠIN, Š. a JADLOVSKÁ, A.: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov, 1. vyd - Košice : elfa - 2013. - 139 s.. - ISBN 978-80-8086-229-9
 5. JADLOVSKÁ, A. - JAJČIŠIN, Š.: Predictive Control Algorithms Verification on the Laboratory Helicopter Model, In: Acta Polytechnica Hungarica (Journal of Applied Sciences), Vol. 9, No. 4, 2012, ISSN 1785-8860.
 6. ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Model Predictive Control of Ball and Plate Laboratory Model. In: SAMI 2015. - Danvers : IEEE, 2015 S. 165-170. - ISBN 978-1-4799-8220-2
 7. ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A. - NOVISEDLÁKOVÁ, D.: Design of Adaptive Control Algorithm of Mechatronic System Ball&Plate. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 500-505. - ISBN 978-80-553-2178-3
 8. JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - VOŠČEK, D.: Cyber-physical system implementation into the distributed control system In: ScienceDirect: IFAC-PapersOnLine. - Amsterdam : Elsevier, 2016 Vol. 49, no. 25 (2016), p. 031-036., ISSN 2405-8963.
 9. ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Intelligent Positioning Plate Predictive Control and Concept of Diagnosis System Design. In: Journal of Manufacturing and Industrial Engineering 2017 - Prešov: TU, 2017 - ISSN: 1339-2972
 10. ORAVEC, M. – JADLOVSKÁ, A.: Actuator Fault Diagnosis System Design and Verification for Ball and Plate System, In: Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Vol.17, No.5, pp. 69-88, 2020, http://acta.uni-obuda.hu/Issue102.htm
Prediktívne riadenie
 1. Návrh algoritmov prediktívneho riadenia (Matys, M.: Prediktívne riadenie modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2013

Späť

6. prednáška

Prednáška č. 7: ADAPTÍVNE RIADIACE SYSTÉMY

Obsah prednášky:

rozdelenie adaptívnych riadiacich systémov, úlohy adaptívneho riadenia, adaptívne regulátory založené na heuristickom prístupe, adaptívne systémy s referenčným modelom, samočinne sa nastavujúce regulátory

Články

 1. JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - VOŠČEK, D.: Cyber-physical system implementation into the distributed control system In: ScienceDirect: IFAC-PapersOnLine. - Amsterdam : Elsevier, 2016 Vol. 49, no. 25 (2016), p. 031-036., ISSN 2405-8963.
 2. DOLINSKÝ, K. – JADLOVSKÁ, A. : Implementácia výsledkov experimentálnej identifikácie v riadení výukového modelu helikoptéry, In: Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, September 2010 Košice, CD-ROM, pp.546-550, ISBN 978-80-553-0460-1
 3. DOLINSKÝ, K. – JADLOVSKÁ, A.: Application of Results of Experimental Identification in Control of Laboratory Helicopter Model, Advances in Electrical and Electronic Engineering, scientific reviewed Journal published in Czech Republic, Vol. 9., Issue 4, 2011, VSB – TU of Ostrava FEE and Computer Science and University of Žilina FEE, pp.157-166, ISSN 1804 3119.
 4. ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A. - NOVISEDLÁKOVÁ, D.: Design of Adaptive Control Algorithm of Mechatronic System Ball&Plate. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 500-505. - ISBN 978-80-553-2178-3

Späť

7. prednáška

Prednáška č. 8: ADAPTÍVNE RIADENIE DYNAMICKÝCH SYSTÉMOV S VYUŽITÍM PRINCÍPU SAMONASTAVOVANIA

Obsah prednášky:

adaptívne určovanie koeficientov číslicového PID regulátora, algoritmus samonastavujúceho číslicového PID regulátora, analytické určenie kritických parametrov KKR, TKR, odhad parametrov modelu systému rekurzívnou metódou najmenších štvorcov, návrh algoritmu STC

Využitie knižnice samonastavujúcich sa regulátorov STClib.
Bobál V., Bohm J., Fessl J., Macháček J.: Digital Self-tuning Controllers
Manuál ku STC knižnici
Bobál V., Chalupa P., Kubalčík M., Dostál P.: SELF–TUNING PREDICTIVE CONTROLOF NONLINEAR SERVO–MOTOR

Články

 1. ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A. - NOVISEDLÁKOVÁ, D.: Design of Adaptive Control Algorithm of Mechatronic System Ball&Plate. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 500-505. - ISBN 978-80-553-2178-3
 2. DOLINSKÝ, K. – JADLOVSKÁ, A. : Implementácia výsledkov experimentálnej identifikácie v riadení výukového modelu helikoptéry, In: Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, September 2010 Košice, CD-ROM, pp.546-550, ISBN 978-80-553-0460-1
 3. DOLINSKÝ, K. – JADLOVSKÁ, A.: Application of Results of Experimental Identification in Control of Laboratory Helicopter Model, Advances in Electrical and Electronic Engineering, scientific reviewed Journal published in Czech Republic, Vol. 9., Issue 4, 2011, VSB – TU of Ostrava FEE and Computer Science and University of Žilina FEE, pp.157-166, ISSN 1804 3119.
Späť

8. prednáška

Prednáška č. 9: INTELIGENTNÉ RIADENIE NELINEÁRNYCH PROCESOV S VYUŽITÍM NEURÓNOVÝCH SIETÍ

Obsah prednášky:

inteligentné riadenie nelineárnych procesov s využitím neurónových sietí, viacvrstvová perceptrónová sieť s jednou skrytou vrstvou, dynamické neurónové modely, prehľad indentifikačných štruktúr,

Články

 1. JADLOVSKÁ, A.:Neural Networks Based Predictive Control of Non-linear System, Acta Electrotechnica et Informatica, No.4, Vol.2, 2002, Košice, pp.35-38, Slovak Republic, ISSN 1335-8243
 2. JADLOVSKÁ, A.:Non-Linear Control Using Parameter Estimation from Forward Neural Model, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.11-12, Vol.53, pp.324-327, 2002, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 3. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 1), AT&P Journal No.10, pp.75-77, 2002, ISSN 1335-2237
 4. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 2), AT&P Journal No.11, pp.84-86, 2002, ISSN 1335-2237
 5. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 3), AT&P Journal No.12, pp. 46, 2002, ISSN 1335-2237
 6. JADLOVSKÁ, A.:State Estimation and Control of Nonlinear Process Using Neural Networks, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.7-8, Vol.54, pp.213-217, 2003, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 7. JADLOVSKÁ, A.:Using Forward and Inverse Neural Models for Solving Optimal Tracking Problem of Nonlinear system, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.5-6, Vol.55, pp.150-155, 2004, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 8. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Využitie dynamických neurónových modelov v štruktúre riadenia s dopredným regulátorom, Automatizace Ročník 46, No. 4-duben, pp. 236-241, Praha 2003, ISSN 0005 – 125X
 9. ŠUSTER, P. - JADLOVSKÁ, A.: Application Results Identification Based on Genetic Algorithm in Nonlinear Control Design of Magnetic Levitation System. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2013, číslo I. ISSN 1802-4564.
 10. ŠUSTER, P. - JADLOVSKÁ, A.: Tracking Trajectory of the Mobile Robot Khepera II Using Approaches of Artificial Intelligence, Acta Electrotechnica et Informatica, No.1., Vol.11, 2011, Košice, pp. 38-43, Slovak Republic, ISSN 1335-8243
 11. ŠUSTER, P., JADLOVSKÁ, A.: Neural tracking trajectory of the mobile robot Khepera II in internal model control structure / - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Process Control 2010 : 9th International Conference : June 7 - 10, 2010, Kouty nad Desnou, Czech Republic. - Brno : Tribun EU, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - P. C153a-1-C153a-13.
 12. JADLOVSKÁ, A. - JAJČIŠIN, Š.: Using Neural Networks for Physical Systems Behaviour Prediction, In: AEI 2012 Conference: Applied Electrical Engineering and Informatics : proc. - Košice : FEI TU, 2012. - ISBN 978-80-553-1030-5.
 13. JADLOVSKÁ, A. - ČERKALA, J.: Application of neural models as controllers in mobile robot velocity control loop In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 68, č. 1 (2017), s. 39-46. - ISSN 1335-3632,
Monografie:
JADLOVSKÁ, A.: Modelovanie a riadenie dynamických procesov s využitím neurónových sietí, Informatech, Košice, 2003
JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S.: Moderné metódy modelovania a riadenia nelineárnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013
JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013

Späť

9. prednáška

Prednáška č. 10: ZÁKLADNÉ SPÔSOBY ZAPOJENIA NEURÓNOVÝCH SIETÍ V RIADIACIH ŠTRUKTÚRACH

Obsah prednášky:

Základné spôsoby zapojenia neurónových sietí v riadiacich štruktúrach, priame inverzné riadenie, riadenie s vnútorným modelom, štruktúry adaptívneho riadenia založené na neurónovm parametrickom modeli, prediktívne riadenie založené na neurónovom modeli procesu

Články

 1. JADLOVSKÁ, A.:Neural Networks Based Predictive Control of Non-linear System, Acta Electrotechnica et Informatica, No.4, Vol.2, 2002, Košice, pp.35-38, Slovak Republic, ISSN 1335-8243
 2. JADLOVSKÁ, A.:Non-Linear Control Using Parameter Estimation from Forward Neural Model, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.11-12, Vol.53, pp.324-327, 2002, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 3. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 1), AT&P Journal No.10, pp.75-77, 2002, ISSN 1335-2237
 4. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 2), AT&P Journal No.11, pp.84-86, 2002, ISSN 1335-2237
 5. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 3), AT&P Journal No.12, pp. 46, 2002, ISSN 1335-2237
 6. JADLOVSKÁ, A.:State Estimation and Control of Nonlinear Process Using Neural Networks, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.7-8, Vol.54, pp.213-217, 2003, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 7. JADLOVSKÁ, A.:Using Forward and Inverse Neural Models for Solving Optimal Tracking Problem of Nonlinear system, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.5-6, Vol.55, pp.150-155, 2004, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 8. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Využitie dynamických neurónových modelov v štruktúre riadenia s dopredným regulátorom, Automatizace Ročník 46, No. 4-duben, pp. 236-241, Praha 2003, ISSN 0005 – 125X
 9. JADLOVSKÁ, A. - ČERKALA, J.: Application of neural models as controllers in mobile robot velocity control loop In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 68, č. 1 (2017), s. 39-46. - ISSN 1335-3632,
 10. ŠUSTER, P. - JADLOVSKÁ, A.: Application Results Identification Based on Genetic Algorithm in Nonlinear Control Design of Magnetic Levitation System. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2013, číslo I. ISSN 1802-4564.
 11. ŠUSTER, P. - JADLOVSKÁ, A.: Tracking Trajectory of the Mobile Robot Khepera II Using Approaches of Artificial Intelligence, Acta Electrotechnica et Informatica, No.1., Vol.11, 2011, Košice, pp. 38-43, Slovak Republic, ISSN 1335-8243
 12. ŠUSTER, P., JADLOVSKÁ, A.: Neural tracking trajectory of the mobile robot Khepera II in internal model control structure / - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Process Control 2010 : 9th International Conference : June 7 - 10, 2010, Kouty nad Desnou, Czech Republic. - Brno : Tribun EU, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - P. C153a-1-C153a-13.
 13. JADLOVSKÁ, A. - JAJČIŠIN, Š.: Using Neural Networks for Physical Systems Behaviour Prediction, In: AEI 2012 Conference: Applied Electrical Engineering and Informatics : proc. - Košice : FEI TU, 2012. - ISBN 978-80-553-1030-5.
Monografie:
JADLOVSKÁ, A.: Modelovanie a riadenie dynamických procesov s využitím neurónových sietí, Informatech, Košice, 2003
JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S.: Moderné metódy modelovania a riadenia nelineárnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013
JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013

Aplikácie


Magnus Norgaard - NNCTRL toolkit
NNCTRL manuál
Magnus Norgaard - NNSYSID toolkit
NNSYSID manuál 1
NNSYSID manuál 2
Ing. Peter Šuster, doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. - Neural tracking trajectory of the mobile robot Khepera II in internal model control structure
Ing. Peter Šuster, doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. - Tracking trajectory of the mobile robot Khepera II using approaches of artificial intelligence
Späť

10. prednáška