Zoznam cvičení:


Realizácia diskrétneho regulačného obvodu

1. cvičenie

Náplň cvičenia:

Štruktúra a prvky DRO, voľba periódy vzorkovania, analýza diskrétnych systémov v časovej a frekvenčnej oblasti v Matlabe a Simulinku a Control Toolboxu

doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Laplacova transformácia
doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Z-transformace
Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. - Systémy a řízení (Číslicové řízení - doplňky)
Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. - Systémy a řízení (Číslicové řízení - príklady)

Späť

Experimentálna identifikácia

9. cvičenie

Náplň cvičenia:

Parametrické modely ARX, ARMAX regulovaných systémov

Bc. Kamil Dolinský, doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. - Implementácia výsledkov experimentálnej identifikácie v riadení výukového modelu helikoptéra
Čerkala, J.: Experimentálna identifikácia simulačného modelu hydraulického systému
doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc., Ing. Lukáš Hubka, PhD. - Úvod do parametrické identifikace (2010)
doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Modelování a diskrétni identifikace (2004)
Ing. Kamil Dolinský, doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. - Application of results of experimental identification in control of laboratory helicopter model (2011)

Späť

Modelovanie NDS (SISO/MIMO) na báze neurónových sietí

12. cvičenie

Náplň cvičenia:

Modelovanie NDS (SISO/MIMO) na báze neurónových sietí

Modelovanie dynamického SISO systému kužeľovej nádrže na báze neurónových sietí
Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. - Neuronové sítě (Úvod a MLP sítě)
Magnus Norgaard - NNCTRL toolkit
NNCTRL manuál
Magnus Norgaard - NNSYSID toolkit
NNSYSID manuál 1
NNSYSID manuál 2
Inteligentné modelovanie a riadenie + Porovnanie klasického a inteligentného prístupu v modelovaní a riadení – model "mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom" (Tomčák, M.: Inteligentné modelovanie a riadenie mobilného robota - súčasť DP, 2015)
Monografie:
JADLOVSKÁ, A.: Modelovanie a riadenie dynamických procesov s využitím neurónových sietí, Informatech, Košice, 2003
JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S.: Moderné metódy modelovania a riadenia nelineárnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013
JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013

Späť

Riadenie NDS s využitím (ne)parametrickej dynamických neurónových modelov

13. cvičenie

Náplň cvičenia:

Riadenie NDS s využitím (ne)parametrickej dynamických neurónových modelov

Aplikácia inverzného neurónového modelu dynamického SISO systému kužeľovej nádrže v riadiacich štruktúrach DIC a FFC
Inteligentné adaptívne riadenie (Tománek, M.: Neurónové adaptívne riadenie výukových modelov - internetový pristup - súčasť DP, 2013)
Inteligentné modelovanie a riadenie + Porovnanie klasického a inteligentného prístupu v modelovaní a riadení – model "mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom" (Tomčák, M.: Inteligentné modelovanie a riadenie mobilného robota - súčasť DP, 2015)
Monografie:
JADLOVSKÁ, A.: Modelovanie a riadenie dynamických procesov s využitím neurónových sietí, Informatech, Košice, 2003
JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S.: Moderné metódy modelovania a riadenia nelineárnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013
JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013

Späť