Simulácia jednoduchých dynamických sústavSúbor simulácii rôznych modelov jednoduchých sústav pozostáva z piatich príkladov dynamiky hydraulických sústav a z jedného príkladu dynamiky tlaku vzduchu a jedného príkladu regulácie dynamiky teplených procesov. Umožňuje štúdium dynamiky systémov a experimentáciu.
Algoritmy sú z Matlabu exportované pomocou Matlab Builder for Java do Java komponentov. Pri týchto simuláciach sú využité technológie Java, Java script a Java Server Pages.

Simulácie jednotlivých sústav

Jednotlivé modely je možné simulačne overiť cez Internet prostredníctvom Matlab Builder for Java priamo tu
Napíšte nám
© 2011, CyberEduCentre KKUI FEI TU Košice