Zoznam odporúčanej literatúry

[1]    prof. Ing. Michael Šebek, Dr.Sc. - Systémy a řízení (Číslicové řizené - doplňky)
[2]    doc. RNDr. Ing. Miloš Šeda, PhD. - Diskrétni systémy řízení
[3]    prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. - Optimalizace regulátorů
[4]    prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc. - Průmyslové regulátory - tutoriál
[5]    doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Syntéza řegulačnách obvodů
[6]    doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Z-transformace
[7]    doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc., Ing. Lukáš Hubka, PhD. - Úvod do parametrické identifikace (2010)
[8]    doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. - Základy automatizace
[9]    doc. Ing. Renata Wagnerová, PhD. - Základy automatizace - učebné texty (osobná stránka)

Ďalšie zdroje

Matlab Web Server
Model helikoptéry CE 150
Model helikoptéry (2. variant)
Magnetická levitácia CE 152