Zoznam prednášok:


Prednáška č. 1: VÝVOJ METÓD AUTOMATICKÉHO RIADENIA

Obsah prednášky:

časový vývoj metód riadenia, lineárne diskrétne systémy riadenia, číslicové riadenie lineárnych dynamických systémov, diskrétny regulačný obvod s číslicovým regulátorom, návrh číslicového regulátora

Ďalšie študijné materiály:

prof. Ing. Michael Šebek, Dr.Sc. - Systémy a řízení (Číslicové řizené - doplňky)
prof. Ing. Michael Šebek, Dr.Sc. - Systémy a řízení (Číslicové řizené - Příklady)
doc. RNDr. Ing. Miloš Šeda, PhD. - Diskrétni systémy řízení

Späť

1. prednáška

Prednáška č. 7: ADAPTÍVNE RIADIACE SYSTÉMY

Obsah prednášky:

rozdelenie adaptívnych riadiacich systémov, úlohy adaptívneho riadenia, adaptívne regulátory založené na heuristickom prístupe, adaptívne systémy s referenčným modelom, samočinne sa nastavujúce regulátory


Späť

7. prednáška