Zoznam prednášok:


Prednáška č. 1: VÝVOJ METÓD AUTOMATICKÉHO RIADENIA

Obsah prednášky:

časový vývoj metód riadenia, lineárne diskrétne systémy riadenia, číslicové riadenie lineárnych dynamických systémov, diskrétny regulačný obvod s číslicovým regulátorom, návrh číslicového regulátora

Ďalšie študijné materiály:

prof. Ing. Michael Šebek, Dr.Sc. - Systémy a řízení (Číslicové řizení - doplňky)
prof. Ing. Michael Šebek, Dr.Sc. - Systémy a řízení (Číslicové řizení - Příklady)
doc. RNDr. Ing. Miloš Šeda, PhD. - Diskrétni systémy řízení

Späť

1. prednáška

Prednáška č. 7: ADAPTÍVNE RIADIACE SYSTÉMY

Obsah prednášky:

rozdelenie adaptívnych riadiacich systémov, úlohy adaptívneho riadenia, adaptívne regulátory založené na heuristickom prístupe, adaptívne systémy s referenčným modelom, samočinne sa nastavujúce regulátory


Späť

7. prednáška

Prednáška č. 8: ADAPTÍVNE RIADENIE DYNAMICKÝCH SYSTÉMOV S VYUŽITÍM PRINCÍPU SAMONASTAVOVANIA

Obsah prednášky:

adaptívne určovanie koeficientov číslicového PID regulátora, algoritmus samonastavujúceho číslicového PID regulátora, analytické určenie kritických parametrov KKR, TKR, odhad parametrov modelu systému rekurzívnou metódou najmenších štvorcov, návrh algoritmu STC

Využitie knižnice samonastavujúcich sa regulátorov STClib.
Bobál V., Bohm J., Fessl J., Macháček J.: Digital Self-tuning Controllers
Manuál ku STC knižnici
Bobál V., Chalupa P., Kubalčík M., Dostál P.: SELF–TUNING PREDICTIVE CONTROLOF NONLINEAR SERVO–MOTOR
Späť

8. prednáška

Prednáška č. 9: INTELIGENTNÉ RIADENIE NELINEÁRNYCH PROCESOV S VYUŽITÍM NEURÓNOVÝCH SIETÍ

Obsah prednášky:

inteligentné riadenie nelineárnych procesov s využitím neurónových sietí, viacvrstvová perceptrónová sieť s jednou skrytou vrstvou, dynamické neurónové modely, prehľad indentifikačných štruktúr,

 1. JADLOVSKÁ, A.:Neural Networks Based Predictive Control of Non-linear System, Acta Electrotechnica et Informatica, No.4, Vol.2, 2002, Košice, pp.35-38, Slovak Republic, ISSN 1335-8243
 2. JADLOVSKÁ, A.:Non-Linear Control Using Parameter Estimation from Forward Neural Model, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.11-12, Vol.53, pp.324-327, 2002, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 3. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 1), AT&P Journal No.10, pp.75-77, 2002, ISSN 1335-2237
 4. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 2), AT&P Journal No.11, pp.84-86, 2002, ISSN 1335-2237
 5. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 3), AT&P Journal No.12, pp. 46, 2002, ISSN 1335-2237
 6. JADLOVSKÁ, A.:State Estimation and Control of Nonlinear Process Using Neural Networks, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.7-8, Vol.54, pp.213-217, 2003, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 7. JADLOVSKÁ, A.:Using Forward and Inverse Neural Models for Solving Optimal Tracking Problem of Nonlinear system, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.5-6, Vol.55, pp.150-155, 2004, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 8. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Využitie dynamických neurónových modelov v štruktúre riadenia s dopredným regulátorom, Automatizace Ročník 46, No. 4-duben, pp. 236-241, Praha 2003, ISSN 0005 – 125X
 9. JADLOVSKÁ, A. - ČERKALA, J.: Application of neural models as controllers in mobile robot velocity control loop In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 68, č. 1 (2017), s. 39-46. - ISSN 1335-3632,
Monografie:
JADLOVSKÁ, A.: Modelovanie a riadenie dynamických procesov s využitím neurónových sietí, Informatech, Košice, 2003
JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S.: Moderné metódy modelovania a riadenia nelineárnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013
JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013

Späť

9. prednáška

Prednáška č. 10: ZÁKLADNÉ SPÔSOBY ZAPOJENIA NEURÓNOVÝCH SIETÍ V RIADIACIH ŠTRUKTÚRACH

Obsah prednášky:

Základné spôsoby zapojenia neurónových sietí v riadiacich štruktúrach, priame inverzné riadenie, riadenie s vnútorným modelom, štruktúry adaptívneho riadenia založené na neurónovm parametrickom modeli, prediktívne riadenie založené na neurónovom modeli procesu

 1. JADLOVSKÁ, A.:Neural Networks Based Predictive Control of Non-linear System, Acta Electrotechnica et Informatica, No.4, Vol.2, 2002, Košice, pp.35-38, Slovak Republic, ISSN 1335-8243
 2. JADLOVSKÁ, A.:Non-Linear Control Using Parameter Estimation from Forward Neural Model, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.11-12, Vol.53, pp.324-327, 2002, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 3. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 1), AT&P Journal No.10, pp.75-77, 2002, ISSN 1335-2237
 4. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 2), AT&P Journal No.11, pp.84-86, 2002, ISSN 1335-2237
 5. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Aplikácia inverzného neurónového modelu nelineárneho procesu v štruktúre priameho inverzného riadenia (časť 3), AT&P Journal No.12, pp. 46, 2002, ISSN 1335-2237
 6. JADLOVSKÁ, A.:State Estimation and Control of Nonlinear Process Using Neural Networks, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.7-8, Vol.54, pp.213-217, 2003, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 7. JADLOVSKÁ, A.:Using Forward and Inverse Neural Models for Solving Optimal Tracking Problem of Nonlinear system, Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis, No.5-6, Vol.55, pp.150-155, 2004, SLOVAK CENTRE OF IEE, FEI STU Bratislava, ISSN 1335-3632
 8. JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J.:Využitie dynamických neurónových modelov v štruktúre riadenia s dopredným regulátorom, Automatizace Ročník 46, No. 4-duben, pp. 236-241, Praha 2003, ISSN 0005 – 125X
 9. JADLOVSKÁ, A. - ČERKALA, J.: Application of neural models as controllers in mobile robot velocity control loop In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 68, č. 1 (2017), s. 39-46. - ISSN 1335-3632,
Monografie:
JADLOVSKÁ, A.: Modelovanie a riadenie dynamických procesov s využitím neurónových sietí, Informatech, Košice, 2003
JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S.: Moderné metódy modelovania a riadenia nelineárnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013
JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov, FEI TU, elfa, Košice, 2013

Aplikácie


Magnus Norgaard - NNCTRL toolkit
NNCTRL manuál
Magnus Norgaard - NNSYSID toolkit
NNSYSID manuál 1
NNSYSID manuál 2
Ing. Peter Šuster, doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. - Neural tracking trajectory of the mobile robot Khepera II in internal model control structure
Ing. Peter Šuster, doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. - Tracking trajectory of the mobile robot Khepera II using approaches of artificial intelligence
Späť

10. prednáška