Zoznam cvičení:


Realizácia diskrétneho regulačného obvodu

1. cvičenie

Náplň cvičenia:

Štruktúra a prvky DRO, voľba periódy vzorkovania, analýza diskrétnych systémov v časovej a frekvenčnej oblasti v Matlabe a Simulinku a Control Toolboxu

doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Laplacova transformácia
doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Z-transformace
Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. - Systémy a řízení (Číslicové řízení - doplňky)
Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. - Systémy a řízení (Číslicové řízení - príklady)

Späť

Experimentálna identifikácia

9. cvičenie

Náplň cvičenia:

Parametrické modely ARX, ARMAX regulovaných systémov

Bc. Kamil Dolinský, doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. - Implementácia výsledkov experimentálnej identifikácie v riadení výukového modelu helikoptéra
Čerkala, J.: Experimentálna identifikácia simulačného modelu hydraulického systému
doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc., Ing. Lukáš Hubka, PhD. - Úvod do parametrické identifikace (2010)
doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc. - Modelování a diskrétni identifikace (2004)
Ing. Kamil Dolinský, doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. - Application of results of experimental identification in control of laboratory helicopter model (2011)

Späť