Simulačné modely

 1. M1. Guľôčka na tyči (1. variant)
  (Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)
 2. M2. Guľôčka na tyči (2. variant)
  (Benetin, M.: Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2012)
 3. M3. Guľová nádoba
  (Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

 4. M4. Hydraulický systém - guľová a valcová nádoba v interakcii
  (Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)
 5. M5. Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie s overením PID algoritmov
  (Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)
 6. M6. Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie s overením PID algoritmov
           Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie s overením PID algoritmov
  (Matys, M.: Prediktívne riadenie virtuálnych modelov fyzikálnych systémov - diplomový seminár I, 2012)
  (Tománek, M.: Neurónové adaptívne riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - internetový pristup - diplomový seminár I, 2012)

 7. M7. Magnetická levitácia
  (Benetin, M.: Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2012)

 8. M8. Hydraulický systém - MIMO systém
  (Benetin, M.: Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2012)

 9. M9. Klasické modelovanie a riadenie – model "mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom"
  (Tomčák, M.: Inteligentné modelovanie a riadenie mobilného robota - súčasť DP, 2015)
 10. M10. Inteligentné modelovanie a riadenie + Porovnanie klasického a inteligentného prístupu v modelovaní a riadení – model "mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom"
  (Tomčák, M.: Inteligentné modelovanie a riadenie mobilného robota - súčasť DP, 2015)

 11. M11. Optimálne riadenie nelineárneho dynamického systému - helikoptéra
  (Novisedláková, D.: Adaptívne a optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov - súčasť DP, 2015)
 12. M12. Optimálne riadenie nelineárneho dynamického systému - robot-manipulátor
  (Novisedláková, D.: Adaptívne a optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov - súčasť DP, 2015)

 13. M14a. Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou pomocou modelovacieho jazyka HYSDEL
  (Budziňáková, D.: Modelovanie a analýza nelineárnych systémov s hybridnou dynamikou - súčasť BP, 2016)
 14. M14b. Fázové portréty nelineárnych dynamických systémov
  (Budziňáková, D.: Modelovanie a analýza nelineárnych systémov s hybridnou dynamikou - súčasť BP, 2016)

 15. M15. Zostavenie systému tlmenia automobilu v prostredí Matlab/Simulink a SimMechanics
  (Murín, M.: Modelovanie mechanických systémov v prostredí Matlab/Simulink a s využitím toolboxu SimMechanics - súčasť BP, 2016)

 16. M16. Modelovanie mechanických systémov v prostredí SimMechanics s aplikáciou na podaktuované systémy
  (Gažík, P.: Aplikácia simulačných nástrojov v modelovaní a riadení podaktuovaných mechanických systémov - súčasť BP, 2016)

 17. M17. Tutoriál pre modelovanie, analýzu a riadenie modelov hybridných systémov
  (Grigľák, D.: Návrh programového nástroja s aplikáciou pre modelovanie a riadenie hybridných systémov - súčasť DP, 2019)

 18. M18. Tutoriál modelovania a riadenia mechatronických systémov s využitím moderných simulačných nástrojov
  (Durkáč, M.: Modelovanie a simulácia mechatronických systémov s aplikačným využitím pre Výskumné laboratórium nelineárnych podaktuovaných systémov - súčasť BP, 2018)

 19. M19. Tutoriál pre fyzikálne modelovanie nelineárnych systémovs
  (Durkáč, M.: Metódy a prístupy pre fyzikálne modelovanie, simuláciu a riadenie kyber-fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2020)

 20. M20. Úloha priamej a inverznej kinematiky robotických systémov
  (Burkuš, J.: Modelovanie a simulácia robotických systémov v prostredí MATLAB/Simulink s využitím špecializovaných toolboxov - súčasť BP, 2020)

Využitie modelov vo výskume a v pedagogickom procese


 1. Guľôčka na ploche CE151 (CyberEduCentre)
 2. Helikoptéra CE150 (CyberEduCentre)
 3. Hydraulický systém
 4. Rotačné inverzné kyvadlo FPM-210/211
 5. Magnetická levitácia CE152
 6. Mobilný robot Khepera II - simulačný prístup
 7. Robot - manipulátor (CyberEduCentre)
 8. Výmenník tepla (CyberEduCentre)