Aplikácie

 1. prezentácia ku obhajobe DP
  (Grigľák, D.: Návrh programového nástroja s aplikáciou pre modelovanie a riadenie hybridných systémov - 2019)
 2. prezentácia ku obhajobe DP
  (Murín, M.: Návrh programových modulov pre riadiaci a monitorovací systém modelov fyzikálnych systémov CMMRaPI v simulačnom prostredí Matlab - 2018)
 3. prezentácia ku obhajobe BP
 4. (Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - BP, 2018)
 5. prezentácia ku obhajobe BP
  (Budziňáková, D.: Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou pomocou modelovacieho jazyka HYSDEL - súčasť BP, 2016)
 6. prezentácia ku obhajobe BP
  (Grigľák, D.: Modelovanie, analýza, riadenie a simulácia hybridných systémov - súčasť BP, 2017)
 7. Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
  (Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)

 8. Stavové riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - simulačný prístup
  (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)

 9. Povolené vzorce
  (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)

 10. Návrh algoritmov stavového riadenia
  (Matys, M., Tománek, M.: Návrh algoritmov stavového riadenia - semestrálny projekt, LS 2012)

 11. Experimentálna identifikácia simulačného modelu hydraulického systému
 12. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)

 13. Návrh algoritmov prediktívneho riadenia
  (Matys, M.: Prediktívne riadenie modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2013)

 14. Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou - simulačný prístup
  (Budziňáková, D.: Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou pomocou modelovacieho jazyka HYSDEL - súčasť BP, 2016)

 15. Prechodová charakteristika RC článku
  (prezentácia praktického cvičenia pre predmet ZAR )

 16. Riadenie dvojitého RC článku
  (prezentácia praktického cvičenia pre predmet ZAR )

 17. Využitie výsledkov experimentálnej identifikácie (parametre ARX modelu) v číslicovom riadení laboratórneho modelu DC motor
  (Bc. Tkáčik, M.: zadanie z predmetu RaUI - 2018)

 18. Návrh programového nástroja s aplikáciou pre modelovanie a riadenie hybridných systémov
  (Bc. Grigľák, D.: súčasť DP, 2019)


 19. Návrh aplikácie pre analýzu a simuláciu nelineárnych dynamických systémov v simulačnom prostredí MATLAB
  (Pekárová, M.: súčasť BP, 2019)


 20. Inovácia výučbových materiálov pre predmety z oblasti priemyselnej informatiky - výučbový portál
  (Hiľovský, Ľ.: súčasť BP, 2019)
 21. Inovácia výučbových materiálov pre predmety z oblasti priemyselnej informatiky - výučbový portál
  (Hiľovský, Ľ.: súčasť BP, 2019) (Simscape)

 22. Better Control Systems Wiki
  (Kotsur, A.: Webový edukačný portál pre vybrané predmety z oblasti priemyselnej informatiky - súčasť BP, 2020)