Základy automatického riadenia

Aktuality


od ak.roku 2019/20 predmet ZAR v ŠP Inteligentné systémy vystupuje pod názvom: Priemyselná informatika v aplikáciách

Informácie o predmete

, Informácie o predmete
Garanti predmetu:
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Podmienky udelenia zápočtu:
Študent získa zápočet (max. 30 bodov, min. 16 bodov) z predmetu Základy automatického riadenia ak:
  • - pravidelne sa zúčastňuje prednášok (povinné prednášky, 3 ospravedlnené neúčasti na prednáške)
  • - napíše priebežnú písomku zo základných pojmov prednášok a cvičení za 5 bodov,
  • - napíše 1. písomku v 7. týždni LS za 10 bodov, napíše 2. písomku v 12. týždni za 15 bodov, z obidvoch písomiek získa v súčte minimálne 13 bodov/max 25 bodov (ak získa menší počet bodov ako 13, tak píše opravnú písomku),
  • - pravidelne sa zúčastňuje prednášok,
  • - má maximálne tri ospravedlnené neúčasti z cvičení.

Rozvrh predmetu

, Rozvrh predmetu
                                 
Deň H O D I N Y
06:45 - 07:30 07:30 - 08:15 08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 09:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:35 - 12:20 12:20 - 13:05 13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:10 - 15:55 15:55 - 16:40 16:50 - 17:35 17:35 - 18:20 18:30 - 19:15 19:15 - 20:00
Pondelok  
Utorok  
Streda   Základy automatického riadenia
V4 109 (V144)
Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
CN

01. sk
 
Štvrtok   Základy automatického riadenia
KKUI virtual
doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
P

01. sk
 
Piatok  
Sobota  
Nedeľa  
vygenerované v systéme mais: 25.09.2017 11:39
Konzultácie
  • čas konzultácie sa určí po dohode s prednášajúcou a cvičiacou prednetu.
  • doc. Ing. Jadlovská, A., PhD. (napísať mail, predbežne : štvrtok od 10.50 – 12:20)
  • Ing. Slávka Jadlovská, PhD. (napísať mail a dohodnúť si čas konzultácie cez MS Teams)