Cvičenie č. 1

1. cvičenie

Náplň cvičenia:

Popis lineárnych dynamických systémov pomocou matematického modelu v tvare LDR n-tého rádu, riešenie LDR pomocou LT a spätnej LT pre rôzne reálne korene charakteristickej rovnice

Späť

Cvičenie č. 2

2. cvičenie

Náplň cvičenia:

Vytvorenie prenosu z lineárnej diferenciálnej rovnice, vytvorenie lineárnej diferenciálnej rovnice z prenosu, analytické riešenie lineárnej diferenciálnej rovnice v časovej oblasti s využitím Laplaceovej transformácie.

Späť

Cvičenie č. 4

4. cvičenie

Náplň cvičenia:

Výpočet časových konštánt z prechodových charakteristík lineárnych dynamických systémov


Späť

Cvičenie č. 5

5. cvičenie

Náplň cvičenia:

Frekvenčné charakteristiky lineárnych dynamických systémov - Nyquistova frekvenčná charakteristika


Späť

Cvičenie č. 6

6. cvičenie

Náplň cvičenia:

Frekvenčné charakteristiky lineárnych dynamických systémov - Bodeho frekvenčná charakteristika


Späť

Cvičenie č. 8

8. cvičenie

Náplň cvičenia:

Vyšetrovanie stability lineárneho regulačného obvodu s využitím algebraických kritérií


Späť

Cvičenie č. 10

10. cvičenie

Náplň cvičenia:

Vyšetrenie stability lineárneho regulačného obvodu s využitím frekvenčných kritérií (Michajlov, Nyquist)


Späť

Cvičenie č. 11

11. cvičenie

Náplň cvičenia:

Návrh parametrov PID regulátora s využitím metódy bezozvyškového delenia a metódy umiestnenia pólov


Späť

Cvičenie č. 12

12. cvičenie

Náplň cvičenia:

Návrh parametrov PID regulátora s využitím metódy Ziegler-Nichols, Naslin


Späť

Cvičenie č. 13

13. cvičenie

Náplň cvičenia:

Zápočtová písomka


Späť