Prednáška č. 1

Obsah prednášky:

Úvod do automatizácie, základné pojmy a metódy kybernetiky (riadenie, spätná väzba, algoritmus, model), schéma riadiaceho systému, príklad štruktúry DSR na KKUI. Laplaceova transformácia (LT) - matematický aparát pre riešenie LDS

Späť

1. prednáška

Prednáška č. 2

Obsah prednášky:

Lineárne spojité systémy, pojem systém, model, typy matematických modelov podľa prístupov k modelovaniu, matematický model v tvare lineárnej diferenciálnej rovnice a v tvare prenosu, RC člen, Hydraulický systém 1. rádu

Späť

2. prednáška

Prednáška č. 3

Obsah prednášky:

Zostavenie modelov vybraných fyzikálnych dynamických systémov (hydrauliký systém 1. rádu, dvojkapacitný elektronický systém), analýza dynamiky fyzikálnych systémov na rôzne vstupné signály.

Príklady k prednáške 3

Späť

3. prednáška

Prednáška č. 5

Obsah prednášky:

Architektúra a analýza regulačného obvodu, princíp spätnej väzby, štandardné prenosy.

Späť

5. prednáška