Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 11. prednáška
Aplikácia funkcií Symbolic Math Toolboxu pri riešení vybraných úloh z hospodárskej informatiky
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI