Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 6. prednáška
Práca s dátovými súbormi
Ukladanie dát do súboru, čítanie dát, aplikačné využitie dátových súborov pri regresnej anylýze a interpolácii.2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI