Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 7. prednáška
Grafické prostredie v MATLABe
Základné funkcie pre grafické zobrazenie, vytvárenie 2D a 3D grafov, popis grafov, príklady.2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI