Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia
 • Úvod do simulačného jazyka Matlab
 • Riadiace štruktúry pre vetvenie a iteráciu
 • Modulárne programovanie, vytváranie používateľských funkcií a skriptov
 • Funkcie pre prácu s údajmi
 • Práca s polynómami
 • Aproximácia, interpolácia, grafika v jazyku Matlab
 • 2D,3D grafika
 • Práca so súbormi, funkcie pre prácu s matematickými funkciami
 • Numerické riešenie výpočtu hodnôt derivácie a určitého integrálu
 • Numerické riešenie diferenciálnych rovníc
 • Symbolický toolbox
 • Zápočtová písomka
 • Optimalizačný toolbox
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI